Nhằm thay thế cho các thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế được bãi bỏ, Hải Phòng cũng quy định các thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa, lĩnh vực khám chữa bệnh, lĩnh vực y tế dự phòng và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Theo đó, 3 thủ tục hành chính về lĩnh vực giám định y khoa; 31 thủ tục hành chính về lĩnh vực khám, chữa bệnh; 5 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế dự phòng không phù hợp với quy định hiện hành được bãi bỏ.

sở đã thực hiện bãi bỏ 39 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế không phù hợp với quy định hiện hành.

Sở Y tế đã thực hiện bãi bỏ 39 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế không phù hợp với quy định hiện hành.

Theo quy định mới của UBND TP Hải Phòng, UBND cấp quận, huyện thực hiện 02 thủ tục hành chính đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm là cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.

UBND cấp xã thực hiện 04 thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức, cá nhân.

Trong các thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm.

Một điểm nữa là Hội đồng giám định y khoa giải quyết 2 thủ tục hành chính về giám định y khoa đối với người có công với cách mạng. Sở Y tế thực hiện 30 thủ tuc hành chính đối với lĩnh vực khám chữa bệnh, 3 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế dự phòng.

 
Bạn đang đọc bài viết Sở Y tế Hải Phòng bỏ 39 thủ tục hành chính tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,