Chủ đề: Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ, cập nhật vào ngày: 15:50, 17/01/2021

1 2 3 4 5 6

Đâu là nguyên nhân khiến thị trường chưa thể vượt qua ngưỡng 1.200 điểm?

Trong tuần qua và xét trong quá khứ thị trường cho thấy VN-Index thường gặp khó khăn tại vùng 1.200 điểm và thường xuất hiện xu hướng điều chỉnh tại ngưỡng này.