“Siết” điều kiện và giới hạn cấp tín dụng đầu tư cổ phiếu ngân hàng

Enternews.vn NHNN đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN.

Theo đó, về điều kiện, giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu không thay đổi nhiều, dự thảo chỉ làm rõ một số vấn đề tránh gây hiểu nhầm, hiểu không đúng các quy định tại Điều 14 Thông tư 36.

Theo đó, điều kiện, giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu là ngân hàng thương mại (NHTM), chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cấp tín dụng với thời hạn đến 1 năm dưới hình thức cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu.

NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng cho khách hàng đầu tư, kinh doanh cổ phiếu trong các trường hợp: được bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác; được bảo đảm bằng cổ phiếu của chính NHTM, công ty con của NHTM, cổ phiếu của TCTD khác; được bảo đảm bằng chính cổ phiếu đó; để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của các TCTD, trừ trường hợp NHTM Nhà nước cho vay đối với người lao động của chính NHTM Nhà nước đó để mua cổ phần phát hành lần đầu (IPO) khi chuyển NHTM Nhà nước đó thành NHTM cổ phần; khách hàng là người có liên quan.

Đối với việc vay ngân hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của các tổ chức tín dụng, chỉ duy nhất một trường hợp được phép là NHTM nhà nước cho vay đối với người lao động của chính ngân hàng để mua cổ phần phát hành lần đầu khi chuyển NHTM đó thành cổ phần.

NHTM không được cấp tín dụng cho công ty con, công ty liên kết của NHTM để công ty con, công ty liên kết đó cấp tín dụng cho khách hàng đầu tư, kinh doanh cổ phiếu. Trước đó, Thông tư cũ quy định NHTM không được cấp tín dụng, ủy thác cho công ty con, công ty liên kết đầu tư, kinh doanh cổ phiếu hay cho vay để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu.

Điều kiện khi cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu: việc cấp tín dụng phải đảm bảo các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn; có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; tuân thủ đầy đủ các quy định về quản trị rủi ro và trích lập đủ số tiền dự phòng rủi ro; tổng mức dư nợ cấp tín dụng của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với tất cả khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu không được vượt quá 5% vốn điều lệ, vốn được cấp của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đây đã là lần thứ hai Thông tư 36 được sửa đổi. Trước đó, vào ngày 27/5/2016, Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng cũng đã chính thức được áp dụng với những thay đổi chính nằm ở tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn và hệ số rủi ro đối với một số lĩnh vực.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết “Siết” điều kiện và giới hạn cấp tín dụng đầu tư cổ phiếu ngân hàng tại chuyên mục DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích