Từ khóa: toàn cầu hóa

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về toàn cầu hóa được cập nhật vào ngày: 20:56, 18/01/2021

Năm 2021, trái phiếu doanh nghiệp bất động sản sẽ tăng trưởng lành mạnh hơn

Theo TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản trong năm 2021 sẽ tăng trưởng theo hướng lành mạnh hơn.