Từ khóa: thiệt hại kép

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về thiệt hại kép được cập nhật vào ngày: 13:34, 07/05/2021

ĐIỂM BÁO NGÀY 07/05: Cơ chế tài chính cho hợp tác công tư

Tinh thần của Luật về PPP đã toát lên một định hướng mới, thay vì “khoán trắng” cho đầu tư tư nhân thì nay, Nhà nước sẵn sàng tham gia về tài chính, qua đó cùng với tư nhân quản lý các dự án PPP.