Từ khóa: thương mại điện tử

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về thương mại điện tử được cập nhật vào ngày: 21:03, 12/05/2021

Có nên truy thu thuế GTGT với hoạt động thư tín dụng?

Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế DN lớn - Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết: Thư tín dụng gắn với với tín dụng đơn thuần thì không cần nộp thuế còn giao dịch liên quan đến thanh toán thì phải nộp thuế.