Từ khóa: sở giao dịch vàng

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về sở giao dịch vàng được cập nhật vào ngày: 20:24, 26/10/2020

Hà Nội: Tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thủ đô

“Lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long năm 2020” được tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô.