Từ khóa: nhà ở riêng lẻ

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về nhà ở riêng lẻ được cập nhật vào ngày: 00:22, 07/03/2021

Tạo môi trường để "đại bàng nội" tự chủ và phát triển

Chương trình "làm tổ cho Đại bàng nội" diễn ra chiều 5/3 tại TP Hạ Long, Quảng Ninh đã bàn về các giải pháp nhằm dọn đường cho khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam tiếp tục bứt phá trong bối cảnh mới.