Từ khóa: kinh tế nhà nước

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về kinh tế nhà nước được cập nhật vào ngày: 21:27, 12/05/2021

  • Thể chế cho tập đoàn kinh tế nhà nước

    ĐẠI DƯƠNG Doanh nghiệp - 15/12/2018, 05:23

    Đã hơn 3 tháng, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được bàn giao về UB Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhưng đòi hỏi về thể chế hoạt động và quản lý còn nhiều khoảng trống.

Có nên truy thu thuế GTGT với hoạt động thư tín dụng?

Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế DN lớn - Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết: Thư tín dụng gắn với với tín dụng đơn thuần thì không cần nộp thuế còn giao dịch liên quan đến thanh toán thì phải nộp thuế.