Từ khóa: hàng không

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về hàng không được cập nhật vào ngày: 09:17, 19/01/2021

Thúc đẩy hợp tác đầu tư, nâng cao giá trị "viên kim cương màu xanh" Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định chủ trương và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án; trao biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 22 dự án với tổng vốn đầu tư gần 70.000 tỷ đồng.