Từ khóa: gỗ dán

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về gỗ dán được cập nhật vào ngày: 18:46, 04/03/2021

Giải pháp tín dụng nào cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ?

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, Ngân hàng Nhà nước nên thành lập tổ hợp tín dụng và sử dụng nguồn vốn CASA để hỗ trợ việc tiếp cận vốn cho các DNNVV với mức lãi suất ưu đãi từ 3-5%.