Từ khóa: doanh nghiệp fdi

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về doanh nghiệp fdi được cập nhật vào ngày: 17:07, 14/04/2021

Ì ạch cải tạo chung cư cũ (KỲ I): Bức xúc đã lên đến đỉnh điểm

Tại Hà Nội, việc cải tạo chung cư cũ suốt 2 thập kỷ qua diễn ra rất chậm, chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra do ba nhóm lợi ích chưa thống nhất được gồm: Người dân, doanh nghiệp, thành phố.