Từ khóa: covid

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về covid được cập nhật vào ngày: 00:12, 05/12/2020

ĐIỂM BÁO NGÀY 04/12: "Nới van" điều tiết thị trường vàng

Hiện phần lớn các quốc gia đều đã thành lập sở giao dịch vàng. Trong khi đó, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, nên sớm hay muộn sẽ phải thành lập Sở Giao dịch vàng.