Từ khóa: covid-19

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về covid-19 được cập nhật vào ngày: 05:46, 23/09/2020

Nâng cao chất lượng gạo Việt để không "hụt hơi" trong xuất khẩu

Những người sản xuất hạt gạo Việt đã thay đổi cách làm ăn không còn mãi chạy theo sản lượng, chấm dứt tình trạng quá lệ thuộc thị trường, hay phải vay mượn tên của nhà nhập khẩu khi xuất ngoại.