Từ khóa: chủ trương đầu tư

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về chủ trương đầu tư được cập nhật vào ngày: 02:05, 02/03/2021

Hải Dương: Hàng nghìn ha nông sản “kêu cứu”

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng nghìn ha nông sản của bà con nông dân tại tỉnh Hải Dương đã đến vụ thu hoạch đang gặp khó khăn trong tiêu thụ.