Từ khóa: cách mạng công nghiệp lần thứ

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về cách mạng công nghiệp lần thứ được cập nhật vào ngày: 23:56, 15/04/2021

Ì ạch cải tạo chung cư cũ (KỲ I): Bức xúc đã lên đến đỉnh điểm

Tại Hà Nội, việc cải tạo chung cư cũ suốt 2 thập kỷ qua diễn ra rất chậm, chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra do ba nhóm lợi ích chưa thống nhất được gồm: Người dân, doanh nghiệp, thành phố.