Từ khóa: Tổng thống D. Trump

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về Tổng thống D. Trump được cập nhật vào ngày: 17:39, 27/01/2021

Hải Phòng: Gắn cây táo với phát triển du lịch

Với việc đưa giống táo “muối” đặc sản trồng thành giàn, người dân phường Bàng La, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng quyết tâm đưa nông nghiệp địa phương phát triển, gắn bó chặt chẽ với du lịch.