Từ khóa: SCB

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về SCB được cập nhật vào ngày: 15:08, 25/10/2020

Chuyển đổi số: Yếu tố mang tính sống còn của doanh nghiệp

Khai thác thế mạnh công nghệ thời đại 4.0 là yếu tố tiên quyết, thậm chí có tính sống còn với hoạt động của các doanh nghiệp trong xu thế toàn cầu hóa.