Từ khóa: Lãi suất huy động

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về Lãi suất huy động được cập nhật vào ngày: 18:03, 30/11/2020

Hỗ trợ doanh nghiệp Việt để không thua thiệt trong RCEP

Theo ông Mạc Quốc Anh, Chính phủ, Bộ, ngành cần vào cuộc nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam không bị thua thiệt trước sự chênh lệch về kinh tế giữa các thành viên của RCEP.