Từ khóa: Facebook

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về Facebook được cập nhật vào ngày: 07:32, 26/01/2021

Thị trường bất động sản hứa hẹn nhiều triển vọng sau Đại hội XIII

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, thị trường BĐS năm 2021 hứa hẹn nhiều triển vọng, nhất là sau Đại hội XIII của Đảng.