Sai mã số thuế trên hoá đơn điện tử phải thực hiện lại theo quy trình nào?

Enternews.vn Trường hợp có sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế... thì doanh nghiệp phải thông báo nội dung như thế nào đối với đơn vị bán về hoá đơn?

Vấn đề này MISA xin trả lời:
  1. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 119/2018/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể bởi Điều 11  Thông tư 68/2019/TT-BTC:

Khi người mua đã nhận được hóa đơn và phát hiện có sai sót về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì người mua thông báo cho người bán (qua điện thoại, email, gặp gỡ trực tiếp,…) phản ánh về nội dung hóa đơn bị sai và yêu cầu người bán xử lý theo các quy định như sau:

- Người mua và người bánlập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót;

- Người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy hoá đơn điện tử và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót.

- Sau khi nhận được thông báo, cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn…số hóa đơn..., ngày... tháng... năm”.

- Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới.

- Người bán gửi cho người mua hóa đơn thay thế mới.

  1. Trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 119/2018/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể bởi Điều 17 Thông tư 68/2019/TT-BTC:

Khi người mua đã nhận được hóa đơn và phát hiện có sai sót về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì người mua thông báo cho người bán (qua điện thoại, email, gặp gỡ trực tiếp,…) phản ánh về nội dung hóa đơn bị sai và yêu cầu người bán xử lý theo các quy định như sau:

- Người mua và người bán lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót;

- Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn…số hóa đơn..., ngày... tháng... năm”.

- Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua.

Lưu ý: Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới cho cơ quan thuế theo quy định.

Để hiểu rõ hơn về hướng dẫn xử lý sai sót hóa đơn điện tử, Doanh nghiệp tham khảo ngay TẠI ĐÂY

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Sai mã số thuế trên hoá đơn điện tử phải thực hiện lại theo quy trình nào? tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Đánh giá của bạn:

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích