Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019 (Bản đầy đủ)

cách đây 2 tháng | Kinh tế

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019 (Bản đầy đủ)

19:05, 10/07/2019

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019: Địa phương sẽ biết mình đang ở đâu trên bản đồ phát triển doanh nghiệp

Theo nội dung của Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019, tính đến ngày 31/12/2018, cả nước có 714.755 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

17:06, 10/07/2019

Công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 cung cấp bức tranh đầy đủ và toàn diện về sự phát triển của doanh nghiệp năm 2018 và giai đoạn 2016-2018.

11:26, 10/07/2019

“Sách trắng” gợi mở những thông tin về doanh nghiệp

Sách trắng doanh nghiệp năm 2019 được kỳ vọng sẽ cập nhật nhiều thông tin mới về doanh nghiệp.

00:21, 27/12/2018

Sắp công bố Sách trắng về phát triển doanh nghiệp Việt Nam

Việc công bố bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp sẽ đưa ra được bức tranh toàn cảnh về tình hình phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

Vì sao Núi Pháo thắng kiện trong vụ tranh chấp trọng tài quốc tế với Jacobs?

Vì sao Núi Pháo thắng kiện 130 triệu USD với Jacobs, công ty con tại Úc của Jacobs GroupAustralia theo phán quyết của Hội đồng trọng tài do Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore chỉ định?