Rối như thủ tục liên ngành trong xây dựng (KỲ IV): 5 giải pháp của Bộ Xây dựng

Enternews.vn Mục tiêu giảm thủ tục hành chính liên ngành trong lĩnh vực cấp phép xây dựng không chỉ là câu chuyện của ngành.

LTS: Nhiêu khê, phức tạp, chồng chéo, tốn kém thời gian, công sức, tiền của, tạo cơ hội để cơ chế xin- cho… là những vấn đề được nhiều doanh nghiệp đề cập khi nhắc tới các thủ tục xây dựng cơ bản liên ngành.

 Tại Hội thảo Thủ tục hành chính liên ngành về cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan dưới góc nhìn doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã khẳng định Bộ sẽ tiếp tục rà soát và hoàn thiện các thủ tục theo hướng tinh giản. Ảnh: Quốc Tuấn

Tại Hội thảo Thủ tục hành chính liên ngành về cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan dưới góc nhìn doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã khẳng định Bộ sẽ tiếp tục rà soát và hoàn thiện các thủ tục theo hướng tinh giản. Ảnh: Quốc Tuấn

Trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế phù hợp với thực tiễn, hội nhập quốc tế, cải thiện môi trường kinh doanh.

Một là, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc triển khai thực hiện pháp luật về xây dựng. Các Nghị định hiện đã được Bộ Tư pháp điều chỉnh, Bộ Xây dựng hoàn thiện để trình Chính phủ

Hai là, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, kết nối chia sẻ thông tin, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, kết nối điện nước; thực hiện đánh giá mức độ cải thiện cấp phép xây dựng của từng địa phương trên cả nước.

Ba là, củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, năng lực chuyên môn của đội ngũ công chức viên chức làm công tác xây dựng từ Trung ương đến địa phương.

Bốn là, tăng cường lấy ý kiến, đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội để tạo sự đồng thuận, bảo đảm tính minh bạch, khả thi trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Năm là, tiếp tục triển khai việc tái cấu trúc, quy trình xây dựng, tích hợp, thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thủ tục cấp phép xây dựng đối với công trình xây dựng trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Trong đó, Bộ Xây dựng triển khai việc tái cấu trúc quy trình, xây dựng, tích hợp, hướng dẫn hỗ trợ các địa phương trong quá trình kết nối, tích hợp.

UBND các tỉnh, thành phố triển khai tích hợp, cung cấp các dịch vụ công đảm bảo đồng bộ, thống nhất, nhằm mục tiêu công khai, minh bạch hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian để thực hiện trên thực tế.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Rối như thủ tục liên ngành trong xây dựng (KỲ IV): 5 giải pháp của Bộ Xây dựng tại chuyên mục Bất động sản của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích