Quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ hoàn thành vào năm 2021

Enternews.vn Dự kiến quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quốc gia sẽ được phê duyệt vào năm 2021. Tuy nhiên, hiện đang phát sinh nhiều vướng mắc trong quá trình chuyển tiếp thực hiện Luật Quy hoạch.

Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai Luật Quy hoạch, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Đức Trung cho biết, để hoàn thiện văn bản pháp luật về quy hoạch, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành 2 luật và 1 pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 52 luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch. Như vậy, nếu tính cả việc sửa đổi, bổ sung tại Luật Quy hoạch, thì đã sửa đổi, bổ sung 73 luật, pháp lệnh liên quan đến quy hoạch.

Sáng 15/7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch ngày 15/7.

Cơ bản hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật

Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37 ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và Nghị định số 41, Nghị định số 53, Nghị định số 56 hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT đã ban hành Thông tư số 08 ngày 17/5/2019 hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 113 ngày 15/11/2018 quy định về giá trong hoạt động quy hoạch.

“Như vậy, các văn bản pháp luật về quy hoạch đã cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý của các cấp, các ngành và triển khai thực hiện lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Việc tổ chức phổ biến và tập huấn về nội dung liên quan đến pháp luật về quy hoạch đã được triển khai cho các Bộ, ngành và địa phương”, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT nhấn mạnh.

Việc tổ chức triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Bộ KH&ĐT đã phối hợp với các Bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng quy hoạch quốc gia để tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ KH&ĐT đã báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ Đề án phân vùng để làm cơ sở triển khai quy hoạch vùng. Đồng thời, trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch. Một số Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch ngành.

Về thực hiện chuyển tiếp các quy hoạch, đến nay có 2 Bộ là Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định bãi bỏ 58 quy hoạch sản phẩm và 17 địa phương đã ban hành Quyết định bãi bỏ 238 quy hoạch sản phẩm. Có 2 Bộ là Bộ Xây dựng và Bộ KH&ĐT đang triển khai nghiên cứu, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện quản lý nhà nước khi các quy hoạch sản phẩm hết hiệu lực.

Hai nguyên tắc triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia

Đặc biệt, liên quan đến nội dung tổ chức triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia (QHTTQG) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên ở nước ta lập QHTTQG theo yêu cầu của Luật quy hoạch, cần xây dựng kế hoạch lập quy hoạch để đảm bảo chất lượng, thời gian lập và kịp trình Quốc hội Khóa XV thông qua vào kỳ họp thứ hai, cuối năm 2021

Theo Bộ KH&ĐT, dự kiến việc xác định tên và số lượng hợp phần quy hoạch tổng thể quốc gia theo hai nguyên tắc. Một là, các nội dung chính về không gian biển quốc gia, sử dụng đất quốc gia,  các vùng kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của cả nước là những hợp phần quy hoạch.

Hai là, một số ngành quốc gia sẽ được tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia như là hợp phần, một số ngành khác sẽ chỉ nêu nguyên tắc, định hướng lớn về bố trí không gian, định hướng trên các vùng.

Việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành của cả nước, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh sẽ được tiến hành đồng thời, có sự phối hợp, điều chỉnh, theo phương pháp "đúng dần".

Hiện nay, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 đang được dự thảo trình Hội nghị Trung ương lần thứ 11. Đây là căn cứ quan trọng để xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và các quy hoạch khác.

Để bảo đảm tính thống nhất của các loại quy hoạch, khung định hướng phát triển quốc gia (bao gồm quan điểm, mục tiêu phát triển và định hướng bố trí tổng thể và các ngành then chốt) sẽ được soạn thảo trong thời gian từ tháng 11/2019-1/2020, trình Hội đồng quy hoạch quốc gia thông qua để làm căn cứ bước đầu cho việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Kế hoạch lập quy hoạch tổng thể quốc gia

  • Từ tháng 7-12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan hoàn thành xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch;
  • Trong tháng 12/2019-1/2020, tiến hành lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch tổng thể quốc gia, các hợp phần của quy hoạch tổng thể quốc gia, Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tổng thể quốc gia;
  • Tháng 1 - 8/2020 các Bộ, ngành tiến hành lập hợp phần quy hoạch, tháng 9 - 10/2020 tổ chức thẩm định các hợp phần quy hoạch, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  • Tháng 9-12/2020, thực hiện tích hợp quy hoạch và hoàn thiện Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể quốc gia, tháng 01/2021 báo cáo Hội đồng quy hoạch quốc gia;
  • Tháng 2 - 5/2021, xin ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân đối với báo cáo quy hoạch tổng thể quốc gia và chỉnh sửa, hoàn thiện;
  • Tháng 5 - 7/2021, thẩm định và hoàn thiện báo cáo quy hoạch tổng thể quốc gia;
  • Tháng 7 - 8/2021, trình Chính phủ thông qua nội dung Quy hoạch tổng thể quốc gia và hoàn thiện nội dung theo kết luận của Chính phủ;
  • Tháng 9-10/2021, báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và hoàn thiện báo cáo quy hoạch tổng thể quốc gia;
  • Tháng 11/2021, trình Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia.
Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ hoàn thành vào năm 2021 tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích