Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản

Chợ đầu mối Hải Phòng: Bát nháo quy hoạch

cách đây 1 năm | Bình luận

Chợ đầu mối Hải Phòng: Bát nháo quy hoạch

04:01, 13/04/2019

Chợ đầu mối Hà Nội: Gian nan hành trình thay đổi “chính mình”

Việc chợ đầu mối truyền thống phải đạt các tiêu chí theo tiêu chuẩn đặt ra là chủ trương đúng đắn để giúp phương thức kinh doanh này đổi mới chính mình theo sự phát triển và hội nhập của đất nước.

15:01, 12/04/2019

Chợ đầu mối: Chuẩn theo tiêu chí mới cần có lộ trình dài hơi

Với việc “chuẩn hóa” cho chợ đầu mối trên địa bàn cả nước phải đạt các tiêu chí theo tiêu chuẩn đặt ra là chủ trương phù hợp với xu hướng để quản lý tốt việc kinh doanh, buôn bán của tiểu thương.