Quốc hội bàn về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi)

Kiểm toán đứng ra giải quyết tố cáo có phù hợp?  

cách đây 3 năm | Chính trị

Kiểm toán đứng ra giải quyết tố cáo có phù hợp?  

09:23, 24/05/2018

Quốc hội bàn về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi): Yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm trong công tác phối hợp giải quyết

Sáng nay (24/5), Quốc hội bàn thảo tại nghị trường dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) trước khi nhấn nút thông qua tại kỳ họp lần này.

16:58, 08/11/2017

Tố cáo qua email, điện thoại: Không mất công, chỉ bấm nút là đến đúng địa chỉ

Đánh giá về hình thức tố cáo qua email, điện thoại, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ủng hộ nội dung này và nhấn mạnh “ta đang ở thời đại công nghệ 4.0 nên không thể lại đặt quy định này ngoài luật”.

15:54, 08/11/2017

Mở rộng hình thức tố cáo qua thư điện tử, điện thoại là khó khả thi

“Trong bối cảnh hiện nay, việc mở rộng hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoại là rất phức tạp, nhạy cảm và khó khả thi. Vì vậy trước mắt cần tập trung giải quyết tốt đối với việc tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp”.

15:24, 08/11/2017

Luật tố cáo (sửa đổi): Chỉnh lý, bổ sung thêm khoản 3, khoản 4 Điều 14

Đây là một trong những nội dung được Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý và bổ sung được Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Luật tố cáo (sửa đổi) sáng 8/11.

12:45, 08/11/2017

Không nên giới hạn 2 hình thức tố cáo

Sáng 8/11, Quốc hội đã nghe và thảo luận tại tổ về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Theo báo cáo giải trình tiếp thu của Chính phủ, dự thảo tiếp thu ý kiến của ĐB theo hướng giữ nguyên quy định 2 hình thức tố cáo là: Bằng đơn và tố cáo trực tiếp, không mở rộng hình thức tố cáo qua điện thoại, fax, thư điện tử.