Chủ đề: Quảng Trị

Quảng Trị, cập nhật vào ngày: 11:54, 01/06/2020

1 2 3 4 5 6

Hỗ trợ doanh nghiệp kết nối cung cầu trong giai đoạn "bình thường mới"

DĐDN có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Phương Lan - Phó GĐ Sở Công thương Hà Nội về những hỗ trợ cho doanh nghiệp kết nối tiêu thụ hàng Việt ở thị trường trong nước và xuất khẩu.