Báo cáo nêu bức tranh tổng quát về hiệu quả công tác điều hành, quản lý Nhà nước và cung ứng dịch vụ công từ góc nhìn và trải nghiệm của người dân năm 2017. Báo cáo PAPI 2017 phản ánh ý kiến của 14.097 cử tri với đặc điểm nhân khẩu học đa dạng, đại diện cho người dân của 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc. Qua đó, các cấp chính quyền có thể nắm bắt được phần nào kỳ vọng của công dân đối với nền quản trị và hành chính công của đất nước.

So với năm 2016, điểm PAPI tổng hợp của Bạc Liêu, Quảng Ninh và Trà Vinh trong năm 2017 tăng nhiều nhất (trên 8% điểm). Với kết quả đó, Quảng Ninh nằm trong nhóm 16 tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao của cả nước, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố với số điểm 36,72 điểm, tăng 21 bậc so với năm 2016.
 
Chỉ số PAPI tổng hợp năm 2017 được chia theo 04 nhóm, đó là: nhóm đạt điểm cao nhất (16 tỉnh, thành phố); nhóm đạt điểm trung bình cao (16 tỉnh, thành phố); nhóm đạt điểm trung bình thấp (15 tỉnh, thành phố) và nhóm đạt điểm thấp nhất (16 tỉnh, thành phố).
Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh tăng 21 bậc trong Chỉ số PAPI 2017 tại chuyên mục Quản trị của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,