Quảng Nam nói gì về dự án thép gần 1000 tỷ đồng?

Enternews.vn (DĐDN) - Liên quan đến dự án nhà máy thép gần 1000 tỷ đồng, Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết Công ty TNHH Thép Việt Pháp đang lập các thủ tục đánh giá tác động môi trưởng để tỉnh Quảng Nam xem xét, quyết định và khẳng định dự án không ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân tại thành phố Đà Nẵng.

(DĐDN) - Liên quan đến dự án nhà máy thép gần 1000 tỷ đồng, Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết Công ty TNHH Thép Việt Pháp đang lập các thủ tục đánh giá tác động môi trường để tỉnh Quảng Nam xem xét, quyết định và khẳng định dự án không ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân tại thành phố Đà Nẵng.

anh Người dân chặn đường phản ứng nhà máy thép của Công ty TNHH Việt Pháp gây ô nhiễm tại Thị xã Điện Bàn trước khi UBND tỉnh Quảng Nam thỏa thuận địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp tại huyện Nam Giang – khu vực đầu nguồn của Sông Vu Gia

Ngày 10/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn đã có công văn số 4965/UBND-KTN về việc phúc đáp Công văn số 8212/UBND-TNMT ngày 06/10/2016 của UBND TP Đà Nẵng liên quan đến dự án Nhà máy Thép Việt Pháp.

Theo công văn này thì Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhận được Công văn số 8212/UBND-TNMT ngày 06/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bày tỏ những quan ngại liên quan đến việc đầu tư dự án Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Liên quan đến vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết những thông tin phản ánh của các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông liên quan đến dự án Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang gây ra những lo ngại về ô nhiễm môi trường là chưa chính xác, chưa đầy đủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 4887/UBND-KTN ngày 05/10/2016 giải thích, làm rõ các thông tin mà báo chí, các phương tiện thông tin truyền thông đã đăng tải trong thời gian qua.

Về dự án Nhà máy thép Việt – Pháp, theo công văn số 4965/UBND-KTN do PCT UBND tỉnh Quảng Nam ký thì từ năm 2010, tỉnh Quảng Nam đã thống nhất cho phép đầu tư dự án tại Cụm công nghiệp Thương Tín 1, tại huyện Điện Bàn, với quy mô 3ha.

Tuy nhiên khi Nhà máy đi vào hoạt động đã gây ra tiếng ồn và khí thải từ ống khói, mặc khác do gần với khu vực đông dân cư nên dẫn đến sự phản đối của người dân. Tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công ty thực hiện các giải pháp để khắc phục, hạn chế ô nhiễm và đã tổ chức rất nhiều đợt kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động, tiến hành phân tích các mẫu khí thải (08 lần) và các thông số thu thập được đều nằm trong giới hạn cho phép.

“Để giải quyết các ý kiến của người dân, đảm bảo hài hòa các lợi ích và theo đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất chủ trương di dời Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp tới khu vực xa dân cư, phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh. Qua quá trình khảo sát, UBND tỉnh thống nhất cho Công ty TNHH Thép Việt Pháp nghiên cứu, di dời Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp đến tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Hiện nay, Công ty đang lập các thủ tục đánh giá tác động môi trường để tỉnh Quảng Nam xem xét, quyết định”, Công văn nêu rõ

Về quy trình sản xuất, công văn số 4965/UBND-KTN khẳng định: Nhà máy không luyện quặng sắt để sản xuất phôi thép như một số báo phản ánh. Nhà máy sử dụng công nghệ lò điện cảm ứng biến đổi điện năng thành nhiệt năng để nấu chảy nguyên liệu (sắt thép phế liệu) để sản xuất ra phôi thép nên chủ yếu phát sinh ra bụi, khí thải và tiếng ồn. Nước thải phát sinh chủ yếu là nước thải sinh hoạt với khối lượng khoảng 19,5m3/ngày, được xử lý sơ bộ sau đó qua bể kỵ khí có vách ngăn mỏng (Bastaf) đến bể hiếm khí, bể khử trùng và cuối cùng qua bể sinh học (có lót đáy) xử lý đạt quy chuẩn và thải ra môi trường); nước thải sản xuất chủ yếu là nước làm mát thiết bị được đưa vào bể tách dầu mỡ, bể lắng lọc chất thải rắn và được giảm nhiệt bằng tháp giải nhiệt, sau đó tuần hoàn tái sử dụng lại, không thải ra môi trường. Đối với nguồn nước thải sản xuất của Nhà máy là tuần hoàn không thải ra môi trường, không ảnh hưởng đến nguồn nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, không ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân tại thành phố Đà Nẵng. “Chính vì vậy, UBND tỉnh Quảng Nam không thông tin lấy ý kiến từ UBND thành phố Đà Nẵng đối với việc nghiên cứu đầu tư thực hiện dự án này”, công văn nêu rõ.

Cũng theo công văn này thì trong quá trình đầu tư, phát triển KT – XH, tỉnh Quảng Nam xác định không đánh đổi môi trường để tăng trưởng và luôn quan tâm đến các tác động của các dự án đến đời sống nhân dân trong tỉnh và các khu vực lân cận, nhất là khu vực hạ du lưu vực các sông. “Quan điểm này cũng đã được UBND tỉnh thống nhất tại các cuộc họp giữa lãnh đạo hai địa phương. Tuy nhiên, vừa qua một số đơn vị, cá nhân không có chức năng của thành phố chưa nắm đầy đủ thông tin đã thông tin không chính xác cho các cơ quan thông tấn báo chí, gây dư luận không tốt về vấn đề này; đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh.”

Trước đó, liên quan đến việc UBND tỉnh Quảng Nam thỏa thuận địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có Văn bản số 8212/UBND – TNMT cho rằng gửi UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: “Chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng hết sức quan ngại việc UBND tỉnh Quảng Nam cho phép đầu tư dự án nói trên tại vị trí nhạy cảm đầu nguồn nước của lưu vực sông Vu Gia sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nước cấp sinh hoạt cho vùng hạ du của thành phố Đà Nẵng”.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, qua phản ảnh của các cơ quan thông tấn báo chí, được biết UBND tỉnh Quảng Nam đã đồng ý chủ trương cho phép đầu tư Dự án nhà máy luyện cán thép Việt Pháp quy mô 180.000 tấn/năm tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, thuộc lưu vực sông Vu Gia đang cung cấp khoảng 250.000 m3/ngày cho Nhà máy nước Cầu Đỏ TP Đà Nẵng, chiếm 99% nhu cầu nước sạch tại Đà Nẵng.

Cũng theo văn bản trên, trong Kết luận số 26-KL/TUQN-TUĐN ngày 27-4 giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Thành ủy Đà Nẵng về nội dung hợp tác, hỗ trợ giữa tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng trong thời gian đến thì: “Các dự án phát triển kinh tế - xã hội có tác động đến nguồn nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn phải được xem xét, lấy ý kiến của hai địa phương và các cơ quan Trung ương có liên quan”.

Vì vậy, UBND TP Đà Nẵng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cung cấp, chia sẻ các thông tin liên quan đến dự án, đặc biệt ảnh hưởng của dự án đến môi trường lưu vực sông Vu Gia để có cơ sở giải thích cho nhân dân TP Đà Nẵng.

Trước đó, như DĐDN đã phản ánh, vào ngày 23/9/2016, ông Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam đã ký Thông báo số 420/TB-UBND thỏa thuận địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam với diện tích khoảng 17,3 ha.

Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là trước khi ông Huỳnh Khánh Toàn – PCT UBND tỉnh Quảng Nam có các văn bản thống nhất cho công ty TNH Thép Việt Pháp được chọn địa điểm đề đầu tư nhà máy thì ngày 22/8/2016, Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Nam có văn bản số 597/SKHĐT-HTĐT về việc xem xét chủ trương đầu tư dự án nhà máy luyện cán thép Việt Pháp tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam gửi UBND tỉnh Quảng Nam.

Văn bản này ghi rõ: Sở KH-ĐT không thống nhất chủ trương đầu tư mới nhà máy tại địa điểm này với lý do sau: Trong thời gian qua, dự án luyện thép Formosa Hà Tĩnh và Formosa Đồng Nai đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội. Chính phủ đã đưa ra quan điểm chỉ đạo không đánh đổi phát triển kinh tế để đổi lấy môi trường bị hủy hoại. Lĩnh vực sản xuất thép thuộc lĩnh vực công nghiệp nặng nên sẽ ảnh hưởng đến môi trường (nhất là các loại kim loại nặng thải ra trong quá trình sản xuất và khói bụi dù doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động môi trường); Dự án luyện cán thép Việt Pháp của Công ty TNHH Thép Việt Pháp dự kiến sẽ đầu tư mới với quy mô 975 tỷ đồng là dự án lớn, chưa nằm trong quy hoạch cụm công nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt, hiệu quả mang lại theo báo cáo của doanh nghiệp chưa có tính thuyết phục bởi qua thực tế dự án luyện cán thép Việt Pháp mà chủ đầu tư đã thực hiện tại Cụm công nghiệp và Thương Tín I, Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang thuộc diện di dời, đóng góp ngân sách hàng năm không đáng kể, theo số liệu của Cục Thuế Quảng Nam, năm 2014 dự án nộp ngân sách 3 triệu đồng và năm 2015 là 12,6 triệu đồng.

Cũng theo Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam thì Địa điểm thực hiện dự án luyện cán thép Việt Pháp với quy mô 17ha tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, là khu vực đầu nguồn thuộc vùng núi cao, lại nằm sát đường lộ và nhiều hộ dân đang sinh sống dọc đường nên các hộ dân này phải di dời nên cần xem xét kỹ việc ảnh hưởng về môi trường đối với khu dân cư, nhà dân gần nhất để khi nhà máy đi vào hoạt động, tránh sự khiếu kiện từ người dân về ô nhiễm môi trường, đặc biệt xem xét ảnh hưởng của dự án trên đối với các quy hoạch về phát triển đô thị và dân cư ở khu vực lân cận.

Cùng với đó, Dự án luyện cán thép Việt Pháp nếu đầu tư tại huyện Nam Giang (địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn) thì dự án được miễn tiền thuế đất mười một (11) năm, áp dụng mức thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế TNDN bốn (4) năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chin (9) năm tiếp theo, được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu. “Bên cạnh đó, khả năng đóng góp cho ngân sách, giải quyết lao động không đáng kể trong khi đó dự án vừa ảnh hưởng đến dân sinh và tiềm ẩn rất cao về ô nhiễm môi trường không chỉ tại địa bàn nơi đặt dự án mà cả vùng lân cận và khu vực hạ lưu đang làm dấy lên nỗi lo ngại của nhiều người”, văn bản này ghi rõ.

Nguyễn Phước

>>>Dự án gần 1000 tỷ đồng ở Quảng Nam: Ảnh hưởng 97% nguồn nước sinh hoạt tại Đà Nẵng

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam nói gì về dự án thép gần 1000 tỷ đồng? tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích