Môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Quảng Bình trong năm năm qua, đặc biệt là qua Hội nghị xúc tiến đầu tư 2018 đã thể hiện một tinh thần đổi mới, cải cách và đồng hành, tạo điều kiện hết sức cho các nhà đầu tư, cho doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Quảng Bình.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình rất tâm huyết, quan tâm và hỗ trợ tạo điều kiện để thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Và cũng cam kết, thành công của nhà đầu tư cũng là thành công của tỉnh Quảng Bình. Điều này là sự thay đổi rất lớn trong các cơ quan quản lý tỉnh Quảng Bình và cũng là tiền đề, là nhân tố tích cực để thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh Quảng Bình, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế xã hội, đặc biệt là du lịch của tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.

Tuy nhiên để thu hút nhà đầu tư mạnh mẽ, nhiều hơn nữa, tỉnh Quảng Bình cần phải rà soát lại các quy trình, các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Đặc biệt là các đầu mối, cũng như là các mối quan hệ giữa sở ban ngành trong tỉnh, để giảm thiểu thủ tục cũng như là thời gian cho các nhà đầu tư.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Cần giảm thiểu thời gian cho các nhà đầu tư tại chuyên mục Cafe Doanh nhân của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,