QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Băn khoăn tài chính công đoàn

cách đây 2 tuần | Tâm điểm

Băn khoăn tài chính công đoàn

06:15, 09/09/2020

TS Phạm Minh Huân: Cần chấm dứt ngay hoạt động cho vay quỹ công đoàn

Chuyên gia nhấn mạnh, lấy tiền của doanh nghiệp và lao động gửi ngân hàng là có tội, công đoàn nên chấm dứt hoạt động cho vay, chi nhiều hơn cho hoạt động chăm lo đối với người lao động.

11:38, 08/09/2020

Cần siết chặt quản lý tài chính công đoàn

Theo báo cáo kiểm toán, số dư tích lũy tài chính công đoàn (TCCĐ) đến cuối năm 2019 gần 29.000 tỷ đồng, nhưng chưa được sử dụng đúng quy định và chưa có hiệu quả.