Những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã tập trung mạnh mẽ để cải cách hành chính nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xác định cải cách hành chính (CCHC), đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính là hoạt động quan trọng hàng đầu trong việc góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh tại tỉnh. Thời gian qua, công tác CCHC, cải cách TTHC được thực hiện đồng bộ, sâu rộng trong hệ thống chính trị của địa phương cùng hàng loạt các chương trình quảng bá, thu hút đầu tư với mục tiêu “Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo cải cách hành chính”.

Cải cách hành chính được đẩyp/mạnh tại Sở Thông tin truyền thông tỉnh

Cải cách hành chính được đẩy mạnh tại Sở Thông tin truyền thông tỉnh

Nổi bật trong công tác cải cách hành chính thời gian qua là việc bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã tại 9 huyện, thị, thành phố đã đi vào hoạt động, liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Không chỉ góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, số lượng thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn cũng như đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt tỷ lệ cao đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo đó, tính đến hết tháng 11/2019, toàn tỉnh đã tiếp đón gần 300.000 lượt công dân đến liên hệ việc thực hiện các thủ tục hành chính. Tiếp nhận vào hệ thống 282.163 hồ sơ; giải quyết 272.719 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 271.619 hồ sơ (đạt 99,96%). Riêng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp đón trên 25.000 lượt công dân đến liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,67%. Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn của Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã là 99,99%.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Yên Bình kiểm tra hoạt động Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Yên Bình.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Yên Bình kiểm tra hoạt động Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Yên Bình.

Trong 11 tháng năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành 57 Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh với tổng 936 TTHC. Trong đó TTHC được sửa đổi, bổ sung là 496; TTHC mới ban hành là 199; TTCH thay thế là 35; bãi bỏ 206 TTHC.

Các TTHC sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố đã được đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, đảm bảo việc kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC với 18 Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, 9 Trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tích cực chỉ đạo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị sửa đổi bổ sung các văn bản không còn phù hợp. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khuyến khích, nhân rộng những cách làm hay, mô hình tốt, các sáng kiến trong CCHC; đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC; bố trí cán bộ có năng lực vào việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho các cá nhân, tổ chức…

Nhờ công tác CCHC được triển khai mạnh, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh liên tục được cải thiện. Hiện tỉnh đã thu hút được khoảng 450 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 75.000 tỷ đồng và 430 triệu USD được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư. Riêng năm 2019, Yên Bái đã quyết định chủ trương đầu tư cho 52 nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng.

Trong đó một số dự án có tổng vốn đăng ký đầu tư lớn gồm: Dự án Đầu tư công viên văn hóa, thể thao du lịch và phụ trợ hồ Thác Bà của Công ty CP Đầu tư công viên văn hóa, thể thao du lịch và đô thị hồ Thác Bà; Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế Vân Hội của Công ty CP Phát triển du lịch và nghỉ dưỡng quốc tế Vân Hội; Dự án Khu sản xuất, chế biến lâm sản tập trung của Công ty CP Tập đoàn Cường Thịnh Thi..Đây là thành quả đáng ghi nhận mà công tác CCHC, cải cách TTHC đã góp phần tích cực.

Cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính là công việc liên tục, cần sự quyết tâm cao của các cấp, ngành địa phương. Tỉnh Yên Bái sẽ nỗ lực hết mình để tạo dựng môi trường kinh doanh công khai minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, các tổ chức và doanh nghiệp khi hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tại tỉnh.