Đại hội đồng cổ đông 2020 của Viettel Post thông qua các nội dung như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tăng vốn điều lệ Tổng Công ty và một số nội dung quan trọng khác. Đồng thời, tại đại hội thường niên 2020, các đại biểu cũng thực hiện bầu bổ sung HĐQT giai đoạn 2019 - 2024.

Viettel Post tiếp tục kiên định với mục tiêu chiến lược trở thành “Công ty chuyển phát số một tại Việt Nam dựa trên nền tảng công nghệ cao”.

Viettel Post tiếp tục kiên định với mục tiêu chiến lược trở thành “Công ty chuyển phát số một tại Việt Nam dựa trên nền tảng công nghệ cao”.

Theo đó, ông Nguyễn Đình Chiến được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel nhiệm kỳ 2019 – 2020. Ông Đinh Thanh Sơn được bầu giữ chức Thành viên HĐQT.

Phát biểu tại Đại hội, Tân Chủ tịch Nguyễn Đình Chiến nhấn mạnh: Viettel Post tiếp tục kiên định với mục tiêu chiến lược trở thành “Công ty chuyển phát số một tại Việt Nam dựa trên nền tảng công nghệ cao”.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giao nhận thông qua nền tảng công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí vận chuyển, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Đầu tư vào công nghệ tự động hóa, đầu tư hệ thống băng chuyền chia chọn tự động tại các trung tâm khu vực và các tỉnh có sản lượng lớn.

Đồng thời xây dựng giải pháp bán hàng thương mại điện tử, hỗ trợ khách hàng bán hàng trong nước và quốc tế thông qua việc quản trị hoạt động bán hàng cho khách hàng và các giải pháp bán hàng toàn diện khác. Bảo vệ thương hiệu Viettel, thương hiệu Quân đội và thương hiệu Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước.

Cũng tại Đại hội, HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel đã quyết định tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm 2019. Theo đó số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức là 23.444.842 cổ phần (tương đương 39,32 % tổng số cổ phần hiện có là 59.619.208 cổ phần, nâng tổng số cổ phần của Tổng Công ty dự kiến sau khi phát hành lên 83.064.050 cổ phần).

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel là doanh nghiệp đứng thứ hai về thị phần ngành chuyển phát với hơn 1.300 bưu cục, 6.000 điểm giao nhận và hơn 22.000 cán bộ nhân viên. Từ tháng 7/2018, Viettel Post tiếp nhận 827 cửa hàng với gần 5.000 nhân sự, 125.000 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông.

Năm 2019, Viettel Post ghi nhận những thành tích kỷ lục trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó doanh thu hợp nhất đạt 7.908,48 tỷ đồng, hoàn thành 102,4% kế hoạch, tăng trưởng 58,92%; Lợi nhuận sau thuế đạt 380,14 tỷ đồng hoàn thành 100% kế hoạch, tăng trưởng 36,24%; Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân đạt 11,88%, vượt 3,29% so với kế hoạch; Viettel Post thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước 671 tỷ đồng; đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Năm 2019 đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tổng trị giá 62,06 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả đạt 15%, đồng thời thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 41,4% tương ứng với 17.129.323 cổ phiếu.

Giá trị vốn hóa thị trường thời điểm 31/12/2019 đạt 6.814,47 tỷ đồng, giá cổ phiếu Viettel Post vẫn duy trì ở mức cao. Đến 31/12/2019, nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 19,53% cổ phiếu tự do chuyển nhượng của Viettel Post. Hiện Viettel Post không có cổ đông chiến lược nước ngoài, ông Nguyễn Đình Chiến cho biết.

Mục tiêu 19.232,00 tỷ tổng doanh thu năm 2020 tiếp tục là một thách thức với Viettel Post. Tuy nhiên Tổng công ty sẽ có những giải pháp đồng bộ nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra trong đó tập trung: Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ dựa trên dịch vụ lõi là chuyển phát nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu doanh thu theo hướng bền vững;

Bên cạnh đó, đẩy mạnh mở rộng hoạt động kinh doanh bán hàng vào các sản phẩm có tỷ lệ lợi nhuận cao, dễ dàng triển khai; Mở rộng cung cấp các dịch vụ gia tăng trên mạng lưới bưu chính đặc biệt là hỗ trợ người nông dân mua bán hàng hóa; Triển khai quyết liệt các giải pháp quản trị chi phí hiệu quả, tối đa hóa các nguồn thu, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại từng bưu cục.

 Có thể bạn quan tâm