fsad

Sự giảm bậc này không phải do các chỉ số không có sự cải thiện mà do các quốc gia khác có sự cải thiện trên các chỉ số tốt hơn Việt Nam.

Theo Doing Business 2020, với thứ hạng 70/190, môi trường kinh doanh 2020 của Việt Nam đã giảm 1 bậc so với Doing Business 2019. Việt Nam thực hiện 2 cải cách, thấp hơn 1 cải cách so với kỳ đánh giá Doing Business 2019.

Tuy nhiên, sự giảm bậc này không phải do các chỉ số không có sự cải thiện mà do các quốc gia khác có sự cải thiện trên các chỉ số tốt hơn Việt Nam. Bởi theo thang điểm 100 thì số điểm về môi trường kinh doanh của Việt Nam đều tăng dần qua các năm. Năm nay, môi trường kinh doanh tại Việt Nam đạt 69,8 điểm, cao hơn 68,8 điểm trong Doing Business 2019 và 66,77 điểm của năm 2018.

Về xếp hạng môi trường kinh doanh 2020, Việt Nam hiện đứng sau 4 nước trong khu vực ASEAN, gồm: Singapore (thứ 2), Malaysia (thứ 12), Thái Lan (thứ 21) và Brunei (thứ 66). Việt Nam đứng trên Indonesia (thứ 73), Philippines (thứ 95), Campuchia (thứ 144), Lào (thứ 154), Myanmar (thứ 165) và Đông Timo (thứ 181).

Đây là năm thứ 2, Việt Nam tụt bậc về môi trường kinh doanh sau khi năm 2019 môi trường kinh doanh tụt từ vị trí 68 (năm 2018) xuống vị trí thứ 69 và năm 2020 là vị trí thứ 70.

Khảo sát của Doing Business năm nay, WB xếp hạng các nền kinh tế dựa trên 10 tiêu chí, trong đó bao gồm: Thành lập doanh nghiệp, Xin giấy phép xây dựng, Nộp thuế, Tiếp cận điện năng, Bảo vệ lợi ích nhà đầu tư thiểu số, Giao thương quốc tế, Thực thi hợp đồng, Đăng ký tài sản, Vay vốn và Xử lý khi mất khả năng thanh toán…

Trong 10 chỉ số được đánh giá tại Doing Business 2020, Việt Nam có 5 chỉ số nâng hạng, bao gồm (khởi sự kinh doanh, cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng, tiếp cận tín dụng, nộp thuế). 4 chỉ số giữ nguyên điểm như báo cáo trước (giao dịch thương mại qua biên giới, bảo vệ nhà đầu tư thiểu số, giải quyết tranh chấp hợp đồng, đăng ký sở hữu tài sản) và có 1 chỉ số tụt hạng (giải quyết phá sản doanh nghiệp, giảm 0,1 điểm so với báo cáo trước).

Đặc biệt, thứ hạng cao nhất là Xin giấy phép xây dựng, tiêu chí này xếp hạng thứ 25; còn thấp nhất là Xử lý khi mất khả năng thanh toán ở vị trí thứ 122.

Đứng vị trí số một năm nay vẫn là New Zealand, theo sau đó là Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Đan Mạch và Hàn Quốc. Trong khi đó, Mỹ giữ vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng này.

Báo cáo của WB đánh giá 115 trên 190 nền kinh tế trên thế giới đã thực hiện các cải tổ để giúp việc kinh doanh đơn giản hơn. Theo thống kê, 190 quốc gia đã thực hiện kỷ lục 294 cải tổ giai đoạn tháng 5/2018 đến 5/2019.

Theo dữ liệu của WB, trong năm qua, các nền kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương đã tiến hành 33 chương trình cải cách về môi trường kinh doanh.