Chủ tịch VCCi Vũ Tiến Lộc phát biểu chào mừng Hội nghi

TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI phát biểu chào mừng Hội nghị

Đồng chí Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch thường trực VCCI báo cáo công tác hoàn thành năm 2108 của VCCI

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch thường trực VCCI báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động của cơ quan VCCI 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019. 

Đồng Chí Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Công đoàn VCCI báo cáo công tác công đoàn VCCI năm 2018

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Công đoàn VCCI báo cáo công tác công đoàn VCCI năm 2018

Đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI tặng cờ thi đua cho Ban Pháp chế - đơn vị xuất sắc nhất VCCI trong năm 2018

TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI tặng cờ thi đua cho Ban Pháp chế - đơn vị xuất sắc nhất VCCI trong năm 2018

Đồng chí Trần Thị Kim Anh, UV Ban thường vụ, Trưởng ban Pháp luật Công đoàn viên chức Việt Nam trao Cờ dẫn đầu của CĐVC VN cho Công

Bà Trần Thị Kim Anh, UV Ban thường vụ, Trưởng ban Pháp luật Công đoàn viên chức Việt Nam trao Cờ dẫn đầu của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho Công đoàn VCCI

Chủ tịch VCCI, Vũ Tiến Lộc tặng Bằng khen của CT VCCI, Chủ tịch HĐ TƯ các HH DN VN cho các đơn vị và cá nhân ...

TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI trao tặng Bằng khen của Chủ tịch VCCI, Chủ tịch Hội đồng TW các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam cho các đơn vị và cá nhân trong hệ thống VCCI. 

Các cán bộ, nhân viên VCCI nhận bằng khen từ lãnh đạo VCCI.

Các cán bộ, nhân viên VCCI nhận bằng khen của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam.