Nhằm giúp cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa ngày càng nâng cao hơn nữa năng lực quản trị điều hành doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp mới, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng doanh nhân với chủ đề “Triển khai chiến lược kinh doanh bằng bảng điểm cân bằng (BSC)".

Khóa đào tạo đã thu hút 60 học viên là các cấp Phó trưởng phòng và cán bộ chủ chốt của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Thanh Tiêu, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa phát biểu khai mạc khóa học

Ông Nguyễn Thanh Tiêu, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa phát biểu khai mạc khóa học

Đây là một chương trình đào tạo hữu ích, chất lượng va chuyên sâu trong lĩnh vực, triển khai và đánh giá hiệu quả của chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp. Việc thực hiện tốt được chiến lược cảu ban lãnh đạo doanh nghiệp trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của tập thể cán bộ công nhân trong doanh nghiệp sẽ là nền tảng cho sự thành công, phát triển của doanh nghiệp trong hiện đại và tương lai.

Khóa học đã thu hút 60 học viên trên địa bàn thành phố Thanh Hóa tham gia

Khóa học đã thu hút 60 học viên trên địa bàn thành phố Thanh Hóa tham gia

Học viên tham gia khóa học được đào tạo bồi dưỡng hoàn toàn miên phí và VCCI sẽ cấp Chứng chỉ tham dự khóa học cho các học viên sau khi kết thúc.