Thông qua thoả thuận hợp tác, VCCI và VARSI sẽ phối hợp cùng nhau đóng góp hoàn thiện phát triển cơ chế chính sách, quy định pháp luật để hỗ trợ cho các doanh nhân, doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong quá trình hội nhập.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI ký thoả thuận hợp tác với PGS.TS Trần Chủng, Chủ tịch VARSI

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI ký thoả thuận hợp tác với PGS.TS Trần Chủng - Chủ tịch VARSI

Hai bên cũng sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng nói chung và đầu tư phương thức đầu tư theo phương thức công tư nói riêng như: Nâng cao nhận thức, tư vấn, tăng cường năng lực, truyền thông, xúc tiến và kết nối các dự án PPP; Trao đổi kinh nghiệm giữa các bên trong việc xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP; Phối hợp tổ chức hoạt động nâng cao năng lực của Hiệp hội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội và hỗ trợ hội viên.

Đồng thời, trao đổi về phương thức, biện pháp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các hội viên, các đơn vị liên quan. Tạo lập quan hệ hợp tác giữa VCCI và VARSI trong việc đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ hoạt động của các hội viên Hiệp hội, các doanh nghiệp thông qua đội ngũ các chuyên gia, cố vấn, tư vấn cao cấp của 2 bên.

Bên cạnh đó, VCCI và VARSI phối hợp tổ chức hoạt động phát triển văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân như tọa đàm, hội thảo, viết sách, làm phim, giao lưu kết nối…

Theo PGS.TS Trần Chủng - Chủ tịch VARSI: Thông qua thoả thuận hợp tác, trong thời gian tới với sự đồng hành của VCCI chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư nói chung và trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông đường bộ; Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các dự án đầu tư theo phương thức công tư PPP; Vận động, góp ý xây dựng chính sách, pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh, đối tác công tư và hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực thuộc Hiệp hội.