Về kinh doanh, hầu hết các doanh nghiệp có tên tuổi, truyền thống lâu năm đều lâm vào thua lỗ nghiêm trọng. Tính đến hết quý 3 năm nay, con số chính thức như sau: Công ty CP VTB Việt Nam (VOSCO) lỗ 230,7 tỷ đồng. Công ty CP VTB và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart) lỗ 222,7 tỷ đồng. Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinaline) lỗ 3434,79 tỷ đồng. Công ty CP VTB và Thương mại Phương Đông lỗ 3888,9 tỷ đồng. Công ty CP VTB Vinaship lỗ 266.6 tỷ đồng. Công ty CP Hàng Hải Đông Đô lỗ 825 tỷ đồng…

Đây hầu hết là các doanh nghiệp có nguồn gốc doanh nghiệp nhà nước. Thị phần đội tàu trong nước ngày càng bị thu hẹp. Các doanh nghiệp này lép vế với các hãng tàu quốc tế, thua ngay trên sân nhà. Không ít doanh nghiệp hiện sống lay lắt nhờ nguồn… bán tàu.

Hiện nay, Đảng, Nhà nước đã có chiến lược phát triển kinh tế biển. Tôi mong các nhà hoạch định chính sách cần bắt tay ngay từ hôm nay để nghiên cứu đề xuất với Chính phủ có những giải pháp kịp thời, hữu hiệu cứu lấy ngành kinh tế rất quan trọng này của đất nước trước khi quá muộn.

Cần có các giải pháp dài hơi như quy hoạch, cơ cấu, sắp xếp hệ thống, đào tạo nguồn nhân lực… Đồng thời, không thể thiếu những giải pháp trước mắt như khuyến khích tiếp cận các chân hàng nội địa, các nguồn tài trợ ưu đãi, giải quyết công nợ…