Chiều 12-3, tại buổi thông tin báo chí, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho biết cùng ngày 12-3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước là cơ quan đầu tiên ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (Thông tư 01), thông tư quan trọng này sẽ có hiệu lực ngay từ hôm nay (13/3).

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú

Ngân hàng Nhà nước đã nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện và ban hành Thông tư 01 nhằm tạo cơ sở pháp lý giúp các tổ chức tín dụng triển khai giải pháp hỗ trợ kịp thời khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú cho biết: Thông tư đảm bảo cơ sở pháp lý hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Quan điểm xây dựng Thông tư là tạo điều kiện tối đa về thẩm quyền trách nhiệm để các tổ chức tín dụng phối hợp cùng với khách hàng vay vốn xem xét quyết định mức độ thời gian, hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu các khoản vay, các khó khăn do tác động của dịch bệnh. Đồng thời, Thông tư mới cũng làm rõ trách nhiệm của các tổ chức tín dụng và khách hàng vay vốn khi thực hiện chính sách hỗ trợ này, đảm bảo đúng đối tượng, tính khách quan và không được lợi dụng.

Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú đề nghị các tổ chức tín dụng phải có phương án nghiên cứu phân định loại nợ, xác định nợ, đánh giá nguy cơ nợ xấu tiềm ẩn, hoãn, giãn, tái cơ cấu thời hạn trả nợ, hỗ trợ doanh nghiệp ở tình thế khó khăn. Các tổ chức tín dụng chủ động, chú trích lập lãi dự thu phải làm theo đúng quy định, chủ động giảm bớt chi phí đặc biệt là chi phí quản lý hành chính.

Riêng đối với Ngân hàng chính sách xã hội phải xây dựng kịch bản chương trình hành động nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gặp khó khăn và các đối tượng chính sách bị ảnh hưởng dịch COVID-19... Phó Thống đốc cho biết: Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với Bộ, Ngành liên quan tích cực, khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý nhằm tạo điều kiện cho cả tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp trong việc khắc phục khó khăn, thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Đặc biệt, để chia sẻ với khách vay, ông Tú cũng cho biết Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu để hạ một số lãi suất điều hành như lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn... nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng có nguồn vốn thấp hơn cho vay ra thị trường. Mức giảm đang được tính toán và sẽ trong một thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đang chỉ đạo Trung tâm thông tin tín dụng tiếp tục giảm 50% phí thanh toán cho các tổ chức tín dụng và các thành viên tham gia.

Vừa rồi mức phí này cũng đã giảm 50%. Tới đây, Công ty Cổ phần thanh toán quốc gia cũng tiếp tục giảm phí thanh toán. Đây là chính sách giúp các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để lấy khoản đó giảm cho khách hàng.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước)

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, đến thời điểm này, ước tính số dư nợ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 không thể trả nợ đúng hạn là 926.000 tỷ đồng, chiếm 11% tổng dư nợ.

Cũng theo ông Hùng, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước  đã nhận được nhiều văn bản, đơn từ của các hiệp hội đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội, đơn cử hiệp hội các ngành: vận tải, da giày, sắn, cà phê, dệt may, giáo dục ngoài công lập, Hiệp hội doanh nghiệp trẻ… 

Thực tế, ngay khi dịch bệnh xảy ra, Ngân hàng Nhà nước đã ngay lập tức ban hành các văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng nắm bắt tình hình, liên tục họp bàn đưa ra giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.