Trí tuệ nhân tạo (AI: Artificial Intelligence) là "trí tuệ" do con người tạo ra với mục đích  giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người. Trí tuệ nhân tạo “dạy” cho máy móc biết cách đọc, suy nghĩ, lập luận và giải quyết vấn đề như con người.

Mặc dù có thể hỗ trợ con người thực hiện nhiệm vụ song chưa có một chứng thực nào cho thấy AI có thể có trí thông minh tương đương con người. AI được thiết lập để hoàn thành cực kỳ tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, chỉ cần những điều kiện của nhiệm vụ đó thay đổi, AI sẽ hoàn toàn thất bại.

Nếu không có con người thì sẽ không có AI, bởi mọi công nghệ về AI đều phải được nhập số liệu thì mới có thể hoạt động được, hay nói cách khác, chỉ có con người mới có thể “dạy” cho máy móc bằng cách nhập số liệu. Hơn cả, đến con người còn có lúc sai lầm nữa là máy móc. Do đó, mặc dù AI là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho con người, nó vẫn luôn cần có sự giám sát của con người.

Trí tuệ nhân tạo đang trên đà phát triển và luôn là xu hướng công nghệ toàn cầu, đem lại nhiều ứng dụng hỗ trợ con người trong kinh tế, y dược, kỹ thuật quân sự, cũng như nhiều lĩnh vực khác.