Các giải thưởng gồm: Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất; Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất và Top 5 Báo cáo Phát triển Bền vững.

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards – VLCA) là phiên bản mới của Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (Vietnam Annual Report Awards – ARA), sự kiện đã đồng hành cùng với thị trường chứng khoán Việt Nam và cộng đồng các doanh nghiệp niêm yết trong suốt 10 năm qua. Có 440 Báo cáo thường niên được đánh giá với chất lượng báo cáo có sự cải thiện đáng kể so với năm 2017 cả về nội dung và hình thức trình bày. Số lượng báo cáo đạt tỷ lệ điểm cao (trên 90% tổng số điểm tối đa) chiếm đến gần 4% tổng số báo cáo tham gia năm nay thể hiện một nhóm các công ty có sự đầu tư rất tốt và luôn duy trì, cải tiến chất lượng báo cáo hơn hẳn qua từng năm.

Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Traphaco đại diện doanh nghiệp nhận giảip/Top 5 Quản trị công ty tốt nhất

Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Traphaco đại diện doanh nghiệp nhận giải Top 5 Quản trị công ty tốt nhất

Bên cạnh việc tiếp tục duy trì đánh giá báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững, năm 2018 là năm đầu tiên cuộc bình chọn đánh giá chuyên sâu nội dung quản trị công ty với bộ tiêu chí riêng được xây dựng dựa trên những nguyên tắc quản trị công ty OECD, thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN và quy định pháp luật Việt Nam. Để tăng thêm độ tin cậy của giải, Ban tổ chức đã mời bên thứ ba độc lập, là tổ chức có kinh nghiệm về đánh giá thực thi quản trị công ty trong khu vực ASEAN để thực hiện đánh giá nội dung này. Tất cả các báo cáo vào vòng chung khảo của tất cả các hạng mục đều được soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu là Deloitte, EY, KPMG và PWC. Đây là một điểm tích cực, góp phần nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp của cuộc bình chọn.

Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Traphaco đại diện doanh nghiệp nhận giải Báo cáo thường niên xuất sắc nhất

Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Traphaco đại diện doanh nghiệp nhận giải Báo cáo thường niên xuất sắc nhất

Thuộc nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn hóa vừa, Traphaco là một trong rất ít doanh nghiệp giành được nhiều giải thưởng nhất trong mùa giải bình chọn năm nay. Traphaco được Hội đồng bình chọn đánh giá cao ở việc tuân thủ rất tốt việc công bố thông tin các loại báo cáo đúng hạn theo luật định dành cho các doanh nghiệp niêm yết, đáp ứng tốt các quy định công bố thông tin hiện hành và các bên hữu quan có thể đánh giá tình hình hoạt động của công ty.

Báo cáo thường niên của Traphaco áp dụng các tiêu chuẩn công bố thông tin cao hơn so với quy định, đặc biệt là đã áp dụng các hướng dẫn của GRI G4. Báo cáo cũng được đầu tư hài hòa cả hình thức lẫn nội dung, có tính sáng tạo và mỹ thuật độc đáo. Thông qua ấn phẩm này, người đọc có thể cảm nhận và năm bắt rõ rằng, Traphaco tập trung thực thi các thông lệ quản trị hiện đại như tính hiệu quả của hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thành viên hội đồng quản trị độc lập, cơ cấu cổ đông, quyền cổ đông và đối xử bình đẳng với cổ đông…

Với Báo cáo Phát triển bền vững mang tên “Hạnh phúc lan tỏa”, Traphaco đã mô tả cụ thể các hoạt động phát triển bền vững của công ty với các mục tiêu về phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDG). Trong đó, nhấn mạnh Chiến lược “con đường sức khỏe xanh” của Traphaco tập trung vào nghiên cứu, sử dụng và bảo tồn nguồn dược liệu tại Việt Nam, ứng dụng sản xuất dược phẩm tiên tiến, đáp ứng cho người tiêu dùng những dược phẩm hiện đại chất lượng cao. Năm 2017, Traphaco đã sử dụng gần 3.500 tấn bao gồm hơn 100 loại dược liệụ, 100% nguyên liệụ đầu vào được kiểm soát đạt tiêu chuẩn chất lượng; trong đó dược liệụ nguồn gốc trong nước chiếm 91,3% tổng nhu cầu dược liệụ sử dụng sản xuất với các vùng nguyên liệụ trong nước trên 36.000 ha, trải dài khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam.

Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Traphaco đại diện doanh nghiệp nhận giải Top 3 Báo cáo Phát triển Bền vững

Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Traphaco đại diện doanh nghiệp nhận giải Top 3 Báo cáo Phát triển Bền vững

Từ nguồn dược liệu sạch, Traphaco đã sản xuất, bào chế ra nhiều thuốc có hiệu quả điều trị cao như Boganic, Hoạt huyết dưỡng não - Cebraton, Tottri, … Theo số liệu của Công ty Nghiên cứu thị trường IMS Health - Mỹ, các sản phẩm này đều là sản phẩm đứng đầu trong các nhóm thuốc điều trị.