Theo Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, trong 18 nội dung của cơ chế, chính sách đặc thù của Thành phố có 12 nội dung cần có quy định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

br class=

Nghị quyết 54 về cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP HCM được xem như động lực trực tiếp để thành phố tăng trưởng vượt bậc.

Kế hoạch hành động

Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ngay kỳ họp của Hội đồng nhân dân Thành phố từ ngày 4 - 7/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ có Nghị quyết về triển khai Nghị quyết của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội. Trên cơ sở Nghị quyết của Thành ủy và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ có chương trình thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội 3 năm 2018-2020 và kế hoạch triển khai hàng năm.

Trong quá trình triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội và Kết luận 21 của Bộ Chính trị, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ định kỳ báo cáo và kịp thời xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ các nội dung liên quan và các vấn đề mới phát sinh để có chỉ đạo kịp thời.

Vẫn phải lấy ý kiến người dân

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong, cho rằng nếu như Nghị quyết 54 về cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP HCM được xem như động lực trực tiếp thì việc xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh được xem như một đòn bẩy để thành phố tăng trưởng vượt bậc so với phương pháp tăng trưởng truyền thống (chủ yếu dựa vào vốn và lao động).

Với những thế mạnh, tiềm lực có sẵn lâu nay cùng với những cơ chế đặc thù cho thành phố vừa được Quốc hội thông qua, thành phố có nhiều cơ hội chủ động hơn để đầu tư tài chính và mời gọi doanh nghiệp tham gia vào xây dựng thành phố thông minh. Cụ thể, với cơ chế về thẩm quyền quản lý tài chính- ngân sách nhà nước, TP HCM được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu từ việc điều chỉnh chính sách thuế, phí, lệ phí; được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn với tài sản trên đất… Điều này sẽ giúp thành phố chủ động trong nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vục cho việc xây dựng thành phố thông minh…

Riêng về vấn đề thành phố được quyết định áp dụng phí, lệ phí chưa có trong danh mục đã khiến nhiều người lo lắng các khoản phí này sẽ đổ lên đầu người dân, TS. Bùi Quang Tín, chuyên gia kinh tế, Đại học Ngân hàng TP HCM cho rằng, Quốc Hội đã cho phép TP HCM tự chủ tài chính, tức là sẽ đánh giá tương quan giữa nguồn thu và nguồn chi của ngân sách Nhà nước. Theo ông Tín, "TP HCM sẽ đánh giá và lấy ý kiến của người dân thông qua Hội đồng Nhân dân thành phố để sau đó có cách tính thuế, phí phù hợp chứ không phải muốn tăng sao thì tăng”.