Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng với Khoa Kỹ thuật Xây dựng Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh và Ban vận động SCLVN tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến “Góp ý hoàn thiện cơ chế quản lý hợp đồng xây dựng theo quy định pháp luật”.