Ảnh minh họa TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ảnh minh họa TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Theo đó, dự án thuộc địa bàn phường Vân Phú, xã Thụy Vân và xã Chu Hóa, TP Việt Trì không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Hiện trạng khu đất chưa giải phóng mặt bằng.

Vừa qua tháng 7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã có buổi họp để nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo đồ án Qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì.

Trong khu đô thị sẽ xây dựng hoàn chỉnh, đầy đủ tiện ích, đồng bộ về hạ tầng kĩ thuật phục vụ khách du lịch và dân cư đô thị trong tương lai với qui mô hơn 23.000 dân.

Trong đồ án Qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì do UBND TP Việt Trì làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, lập qui hoạch là CTCP Thương mại và Đầu tư C.A.T Hà Nội. 

Theo đồ án, khu vực nghiên cứu qui hoạch phân khu có diện tích hơn 235 ha thuộc địa bàn các xã: Chu Hóa, Thanh Đình, Thụy Vân và phường Vân Phú. 

Mục tiêu lập qui hoạch nhằm cụ thể hóa Điều chỉnh qui hoạch chung TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hình thành một khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì đáp ứng nhu cầu của người dân về nhà ở, công trình công cộng, thương mại, dịch vụ, sinh thái,…