Những con số ấn tượng

Năm 2018, kinh tế Hải Dương tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra (tăng 9,1%); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 16.300 tỷ đồng; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc; sản xuất công nghiệp, nông nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Năm 2019, Hải Dương phấn đấu đưa tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,5% so với năm 2018; thu ngân sách nội địa đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng.

Năm 2018 cũng đánh dấu bước phát triển mạnh của sản xuất nông nghiệp Hải Dương - một năm nông sản được mùa, nhưng không xảy ra tình trạng ế thừa và mất giá. Đây chính là nền tảng vững chắc để tỉnh tiếp tục phát huy lợi thế, thúc đẩy về tái cơ cấu nông nghiệp.

Hải Dương lớn mạnh với các Khu, Cụm công nghiệp

Hải Dương lớn mạnh với các Khu, Cụm công nghiệp

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương Nguyễn Đình Kiêm, năm 2018 là năm thành công trong thu hút đầu tư của tỉnh. Trong đó, đầu tư trong nước có 122 dự án, tổng vốn đầu tư 6.533 tỷ đồng (tăng gần 2 lần so với năm 2017); thu hút FDI đạt 605,1 triệu USD, tăng 53,8% so với năm 2017, trong đó, cấp mới cho 43 dự án (vốn đăng ký 235,7 triệu USD), điều chỉnh tăng vốn cho 48 dự án (vốn tăng thêm 369,4 triệu USD). Tính đến hết năm 2018, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 395 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn 7,672 tỷ USD. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 13.000 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 138.678 tỷ đồng.

Những kết quả trên minh chứng cho sự nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư, tập trung phát triển kinh tế của tỉnh Hải Dương. Trong đó, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư có nhiều thay đổi theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Hiện các khu công nghiệp của Hải Dương như Đại An, Tân Trường, Nam Sách, Mao Điền và tới đây là Việt Hòa Kenmark (đã hồi sinh) vẫn sẽ là nơi đáng đến của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, một trong những hạn chế hiện nay cũng được tỉnh nhìn nhận đó là môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của Hải Dương chưa được cải thiện nhiều. Thu hút vốn đầu tư chưa cao, còn ít doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Hải Dương chưa phát triển xứng tầm với tiềm năng lợi thế…

Tiếp tục “mổ xẻ vấn đề"…

Theo báo cáo từ phía Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh (HHDN), môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh trong năm 2018 đã có sự chuyển biến mạnh trên ba mặt cụ thể: Tỉnh đã kịp thời triển khai đồng bộ các nghị quyết và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời còn ban hành bổ sung  thêm một số cơ chế chính sách hỗ trợ thuận lợi hơn của địa phương cho doanh nghiệp tiếp cận với các dịch vụ công và cơ sở hạ tầng kỹ thuật; việc Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động ổn định, đã làm lợi cho doanh nghiệp hàng vạn giờ công lao động và các chi phí vật chất khác; hầu hết các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp thông qua đối thoại của tỉnh tổ chức và Diễn đàn cà phê Doanh nhân do HHDN tỉnh tổ chức, đều được lãnh đạo tỉnh và các sở ngành quan tâm giải quyết.

Cũng theo ông Đoan, sự nỗ lực ấy đã tạo lập được thêm lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền và các cơ quan quản lý ở địa phương. Thời gian qua, số lượng doanh nghiệp thành lập mới ngày càng tăng. Số doanh nghiệp giải thể phá sản giảm đi đáng kể.

Tuy vậy, môi trường đầu tư vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, chậm được cải thiện so với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, nỗ lực cải cách diễn ra không đều và khẩn trương giữa tỉnh với các ngành, các địa phương.

Không phủ nhận vấn đề, theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018. Kết quả Hải Dương đạt 60,98/100 điểm và xếp hạng 55/63 tỉnh, thành. Đây là thứ hạng thấp nhất của tỉnh Hải Dương kể từ năm 2015 đến nay. Từ kết quả này cho thấy, môi trường đầu tư kinh doanh của Hải Dương chưa cải thiện nhiều. Số lượng doanh nghiệp không hài lòng với cơ quan quản lý nhà nước còn nhiều, nỗ lực cải cách hành chính không hiệu quả. Sự điều hành phát triển kinh tế của lãnh đạo tỉnh còn bất cập. Tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, tình trạng ngồi chờ doanh nghiệp đến “nhờ” mới làm thủ tục vẫn còn phổ biến ở nhiều cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Nguyễn Dương Thái khẳng định.

Để năm 2019 và những năm tiếp theo Hải Dương thật sự hấp dẫn các nhà đầu tư, cải thiện năng lực canh tranh cấp tỉnh, sáng ngày 18/4 tỉnh đã tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp. Tại Hội nghị hầu hết các doanh nghiệp đều nhắc đến kết quả PCI năm 2018 và cùng lãnh đạo tỉnh mổ xẻ các vấn đề.

Theo Chủ tịch HHDN tỉnh Nguyễn Hữu Đoan, Hội nghị sáng 18/4 các doanh nghiệp không chỉ đề xuất kiến nghị, đối thoại những vấn đề có liên quan đến sự an nguy của riêng doanh nghiệp mình, mà còn đưa ra những sáng kiến, giải pháp hữu ích đột phá giúp cho lãnh đạo tỉnh và các ngành tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở tỉnh tiến kịp các tỉnh đứng trong tốp đầu PCI của cả nước.

Thời gian tới, vấn đề cải thiện môi trương đầu tư có rất nhiều việc phải làm, tuy nhiên giai đoạn này tỉnh xác định quan trọng nhất con người. Theo Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển, các giám đốc sở, lãnh đạo địa phương “nói phải đi đôi với làm”, do đó cần thiết trong 1 tháng phải dành từ 3 - 5 ngày để đi thực tế, gặp gỡ, đối thoại, tìm hiểu khó khăn, nhu cầu của doanh nghiệp, kịp thời có giải pháp phù hợp.

Tại Hải Dương hiện nay, những vấn đề về hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, Trung tâm hành chính công, Khu - Cụm công nghiệp,…tỉnh đều đã quan tâm và đầu tư. Vấn đề cần tập trung bây giờ cốt lõi và quan trọng nhất là con người. “Thủ trưởng các cơ quan, mà trước hêt là lãnh đạo tỉnh đến thủ trưởng các cơ quan; các huyện cho đến cán bộ thực thi - những con người trực tiếp làm, liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp là rất quan trọng. Tới đây, tỉnh sẽ quán triệt phải cực kỳ nghiêm túc, thay đổi từ suy nghĩ đến hành động, cán bộ cần xác định làm thực chứ không thể làm cho xong việc”, Chủ tịch tỉnh Nguyễn Dương Thái nhấn mạnh.