Theo đó, chương trình được giảng dạy bởi các chuyên gia đến từ Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) và các đối tác khác tại Việt Nam. Chương trình dự kiến kéo dài trong 3 năm và được tổ chức tại nhiều địa điểm trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Nổi bật của chương trình đào tạo là chú trọng đến việc tăng cường năng lực cho cán bộ, lãnh đạo nữ của các địa phương.                                             
                                                          

Lễ ký kết ghi nhớ về việc bồi dưỡng năng lực quản lý cho cán bộ ngoại giao

Lễ ký kết ghi nhớ về việc bồi dưỡng năng lực quản lý cho cán bộ ngoại giao

Ông Sanket Ray – Giám đốc Điều hành Coca-Cola Việt Nam chia sẻ: Chúng tôi thật sự tự hào khi có cơ hội đồng hành cùng Cục Ngoại Vụ  - Bộ Ngoại Giao trong việc cập nhật kiến thức đối ngoại, bồi dưỡng kỹ năng quản lý và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho lực lượng cán bộ ở các tỉnh thành, góp phần vào công tác hỗ trợ kiến thức hội nhập toàn cầu tại các địa phương. Đặc biệt, với định hướng thúc đẩy sứ mệnh trao quyền kinh tế cho phụ nữ thông qua các chương trình ý nghĩa, chúng tôi bày tỏ sự vui mừng khi kế hoạch lần này sẽ chú trọng đến việc nâng cao năng lực cho cán bộ, lãnh đạo nữ. Chúng tôi mong rằng nỗ lực của doanh nghiệp cùng với các đối tác trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo sẽ mang đến những hiệu quả tích cực theo định hướng phát triển đã đề ra của Việt Nam trong hiện tại và tương lai”.