Đến nay, Trung tâm đã nỗ lực triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp một cách hiệu quả, góp phần xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Bến Tre tương đối hoàn chỉnh.

p/Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp Bến Tre đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp của tỉnh.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp Bến Tre đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp của tỉnh.

Xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp

Từ năm 2016-2018, thông qua hoạt động tư vấn, hỗ trợ, Trung tâm đã tiếp nhận 1.032 ý tưởng, dự án khởi nghiệp đề nghị hỗ trợ. Qua sàng lọc, Trung tâm đã trực tiếp hỗ trợ cho 409 dự án. Trong đó, có 276 ý tưởng/dự án phát triển thành doanh nghiệp và hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, Mạng lưới Cố vấn khởi nghiệp tỉnh Bến Tre giúp định hướng, tư vấn cho các dự án khởi nghiệp, thương mại hóa sản phẩm khởi nghiệp.
Trung tâm đã tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người khởi nghiệp và người làm công tác khởi nghiệp, đồng thời kết nối giới thiệu hỗ trợ vốn cho các dự án khởi nghiệp.

Ông Lê Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm cho biết, trong quá trình hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp, Trung tâm đã nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đồng thời đề xuất các cơ quan liên quan xem xét, tháo gỡ cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Bên cạnh đó, mô hình “Bàn tròn khởi nghiệp” được duy trì thường xuyên đã kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hành trình khởi nghiệp của các doanh nghiệp. Đặc biệt, Trung tâm cũng đã phối hợp với Tỉnh đoàn, Quỹ Đầu tư khởi nghiệp và các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp của tỉnh.

Đồng hành cùng nhà đầu tư

Ông Vinh cho biết, với vai trò là cơ quan đầu mối, được giao nhiệm vụ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, trong những năm vừa qua, Trung tâm luôn hỗ trợ, đồng hành cùng nhà đầu tư trong và ngoài nước khi đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Bến Tre.

Cụ thể, Trung tâm xúc tiến, quảng bá hình ảnh, chính sách và môi trường đầu tư của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hàng năm, Trung tâm đều tổ chức, tham gia có hiệu quả các sự kiện xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước; quảng bá thông tin, chính sách, dự án đầu tư thông qua nhiều kênh khác nhau.

Theo ông Vinh, thông qua các hoạt động hỗ trợ đầu tư, hàng năm Trung tâm đã tư vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn các thủ tục đầu tư, kinh doanh cho hơn 200 lượt nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, Trung tâm cung cấp dịch vụ công cho nhà đầu tư từ khâu tìm hiểu chính sách đến việc thành lập doanh nghiệp, xin chủ trương đầu tư và triển khai dự án.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng là một trong những đơn vị tham mưu, tổ chức các diễn đàn đối thoại doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh, tổ chức chương trình cà phê doanh nghiệp… nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.