UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản giao nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng nghiên cứu kỹ các thủ tục pháp lý thu hồi dự án Nhà hàng và Bến du thuyền – một trong những dự án đình đám của Vũ “nhôm” tại khu vực phía Nam Cảng sông Hàn. Văn bản nhấn mạnh công việc thu hồi yêu cầu phải đảm bảo các quy định của pháp luật.

 

Công trình Nhà hàng và Bến du thuyền tại khu vực phía Nam Cảng sông Hàn

Công trình Nhà hàng và Bến du thuyền tại khu vực phía Nam Cảng sông Hàn

Theo chỉ đạo của thành phố Đà Nẵng, các sở ngành liên quan trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì công tác này sẽ thực hiện báo cáo UBND thành phố xem xét sau khi nghiên cứu kỹ các thủ tục pháp lý thu hồi.

Dựa trên phương án nghiên cứu xử lý dự án này của ông Phan Văn Anh Vũ, UBND Thành phố Đà Nẵng sẽ đưa ra quyết định, làm cơ sở trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy TP Đà Nẵng, thông tin cho biết.

Trước đó, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã chia sẻ thông tin: từ tháng 4/2018, chính quyền thành phố đã làm việc với đại diện chủ đầu tư và đặt vấn đề thu hồi dự án khu nhà hàng - bến du thuyền ven sông Hàn.

Theo đó, chủ trương thu hồi dự án này nhằm làm thông thoáng không gian trước Thành Điện Hải - di tích văn hóa lịch sử đặc biệt cấp quốc gia vừa được công nhận hồi tháng 3/2018. Hiện di tích Thành Điện Hải đang được đầu tư  nghiên cứu tu bổ, thực hiện công tác phục hồi và tôn tạo.

Thông tin rõ hơn về chủ trương thu hồi dự án Nhà hàng - Bến du thuyền tại Cảng Sông Hàn, từ đầu năm nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã giao Ban cán sự Đảng, UBND TP chỉ đạo các đơn vị làm việc với chủ đầu tư, vận động thu hồi dự án, nghiên cứu chuyển đổi công năng của công trình dự án theo hướng gắn kết hoạt động của di tích Thành Điện Hải. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có quan điểm khai thác sử dụng dự án này vào mục đích phục vụ cộng đồng.