Thời gian qua, doanh nghiệp trên địa bàn TX Đông Triều phát triển nhanh cả về số lượng và quy mô. Đến hết tháng 4/2019, trên địa bàn thị xã có 4.438 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động (có mã số thuế), với tổng vốn đăng ký trên 1.600 tỷ đồng; 71 HTX đang hoạt động, trong đó có 46 HTX nông nghiệp, 25 HTX phi nông nghiệp; tổng doanh thu bình quân của các HTX năm 2018 ước đạt trên 1,406 tỷ đồng/HTX.

p/Ông Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy Đông Triều.

Ông Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy Đông Triều.

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp

Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, TX Đông Triều xác định “sức khỏe và phát triển” của doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Trước kia thay vì doanh nghiệp đi thuê mướn bên ngoài xây dựng các hồ sơ về đất đai, quy hoạch về đầu tư thì hiện nay trung tâm hành chính công của thị xã cung cấp tất những dịch vụ đó. Thông qua hình thức đấu thầu đảm bảo tính minh bạch và chất lượng hồ sơ cho các doanh nghiệp. Doanh nghiệp và người dân sử dụng dịch vụ này dùng thì sẽ được kiểm soát bởi đơn vị hành chính công tại đó và được cam kết bằng hợp đồng, có sự kiểm soát về mặt thời gian, tiến độ, chất lượng.

Về vấn đề tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ông Thành cho biết thêm: Doanh nghiệp vướng mắc chủ yếu về thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Các kiến nghị về giải phóng mặt bằng đối với dự án nhà nước thu hồi đất được UBND thị xã giao cho Ban quản lý dự án thực hiện. Đối với dự án do doanh nghiệp thỏa thuận sẽ giao cho các địa phương vào cuộc cùng doanh nghiệp giải quyết khâu giải phóng mặt bằng sớm nhất cho doanh nghiệp.

Tương tác hai chiều

Hiện nay, thị xã Đông Triều công bố tất cả các đường dây nóng của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn của địa phương nhằm nắm bắt những “nhũng nhiễu” liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính, tham nhũng vặt. Bên cạnh đó, tổ chức các hội nghị quán triệt cán bộ công chức viên chức khi giải quyết các thủ tục hành chính, tránh tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp, tất cả thông qua đơn vị hành chính công. Việc triển khai đông bộ chỉ số PCI của tỉnh cũng như của địa phương, trước tiên phải duy trì được tốc độ phát triển kinh tế thu hút được đầu tư và đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường hoạt động tốt nhất cho doanh nghiệp.

“Chúng tôi đòi hỏi sự phát triển của doanh nghiệp phải gắn liền với định hướng phát triển bển vững kinh tế, môi trường, an sinh xã hội của địa phương. Đồng thời doanh nghiệp phát triển không chỉ thấy vì lợi nhuận của mình mà phải chia sẽ khó khăn với chính quyền làm sao cho tương tác giữa doanh nghiệp và chính quyền hiệu quả nhất chứ không phải là hình thức, một chiều” ông Thành nhấn mạnh.