Thạnh Phú hội đủ các yếu tố về rừng, biển, đất nông nghiệp lớn. Đường giao thông về Thạnh Phú đã thông suốt, thuận lợi, mở ra cơ hội mới để đẩy mạnh giao thương và kết nối vùng. 

p/Hướng đi chiến lược cho sự phát triển giao thông Thạnh Phú là tạo nên hệ thống giao thông kết nối thủy bộ trong nội vùng và kết nối với ngoại vùng, phát triển hành lang giao thông ven biển.

Hướng đi chiến lược cho sự phát triển giao thông Thạnh Phú là tạo nên hệ thống giao thông kết nối thủy bộ trong nội vùng và kết nối với ngoại vùng, phát triển hành lang giao thông ven biển.

Ông Đào Công Thương cho biết, trong phát triển kinh tế, huyện Thạnh Phú đã xác định lấy kinh tế nông nghiệp làm khâu trọng tâm, phát triển theo hướng xanh, sạch, bền vững. Huyện đã xác lập 3 cây, 3 con gồm: dừa, xoài, lúa, bò, tôm, gia cầm để đầu tư theo chuỗi giá trị.

Điển hình như cây xoài tứ quý tại Thạnh Phú được áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGap nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Trái xoài Thạnh Phú đã tiếp cận được thị trường TP.HCM, Bình Phước… thông qua Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Phong. Hay đối với các sản phẩm từ cây dừa, toàn huyện có khoảng 7.262 ha dừa, sản lượng bình quân hàng năm trên 55 triệu trái. Các hợp tác xã đang phối hợp với các Công ty dừa Lương Quới, Công ty dừa Á Châu… tiêu thụ dừa và hướng dẫn người dân sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn thân thiện với môi trường…

Bên cạnh đó, Thạnh Phú đã áp dụng có hiệu quả và nhân rộng các mô hình tôm lúa, tôm rừng, mô hình nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa, nuôi tôm 02 giai đoạn, nuôi tôm công nghệ cao… đã mang lại hiệu quả kinh tế của người dân.

Để “tăng tốc” trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện Thạnh Phú đã xây dựng giải pháp để tăng tốc trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh sẵn có. Về cơ sở hạ tầng, giao thông, hướng đi chiến lược cho sự phát triển giao thông vùng này là tạo nên hệ thống giao thông kết nối thủy bộ trong nội vùng và kết nối với ngoại vùng, phát triển hành lang giao thông ven biển. Trên cơ sở đó, hình thành hệ thống logistic, cảng biển phù hợp nhằm thúc đẩy giao lưu với địa phương khác trong tỉnh và trong tiểu vùng duyên hải phía Đông.

Huyện Thạnh Phú cũng tập trung phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nuôi thủy sản công nghệ cao; Đồng thời, xây dựng nền công nghiệp năng lượng sạch, điện gió điện mặt trời, công nghiệp chế biến thủy sản, tập trung phát triển thương mại dịch vụ, đưa du lịch Thạnh Phú trở thành trung tâm du lịch của tỉnh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, huyện cũng mở rộng quy mô đánh bắt xa bờ trên cơ sở phát triển kinh tế hợp tác gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, tiếp tục triển khai chuỗi giá trị trên các loại thủy sản, quản lý tốt vùng nuôi.

Huyện Thạnh Phú sẽ tiếp tục hoạch định phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm, nhất là giai đoạn đến 2020 và định hướng đến 2025, nhằm tạo ra bứt phá mới trong phát triển kinh tế xã hội.